Zadržování vody v krajině a na zahradě

Zadržování (retence) vody v zahradách a krajině

Bližší informace o tomto řešení budou prezentovány 24. 3. 2016 na Krajském úřadě od 8:30.

Pozvánka na seminář – Metody zadržení vody v krajině v podmínkách Karlovarského kraje

Vážení přátelé, zveme Vás na seminář na aktuální téma „Metody zadržení vody v krajině v podmínkách Karlovarského kraje“. Seminář je určen starostům, odborným pracovníkům státní správy, pracovníkům veřejných institucí, projektantům, hydrologům, hydrogeologům a ostatním zájemcům, kterým není lhostejný pokles využitelných zásob vody v krajině a chtějí se seznámit s postupy a možnými technologiemi zpomalování odtoku vody z krajiny. Seminář je určen také všem, kteří hodlají žádat o dotace z programů podporujících racionálním hospodaření s vodou v krajině.

Ke stažení: pozvánka, přihláška

mokrad