Hutnění podkladu pod zámkovou dlažbu – Horní Pochlovice

Vývoz materiálu ze stísněných prostor

Dokončovací práce – Březová

Oprava asfaltové cesty – Průmyslová zóna Mýtina

Výkopy pro základové pasy – Lomnice

Příprava pro stavbu RD – Březová Drahotín

Výkopy pro elektrifikaci Průmyslové zóny Mýtina

Zemní práce v bývalých kasárnách.

Zimní údržba v Kostelní Bříze